html templates

PSZICHOLÓGIAI RENDELŐ GYERMEKPSZICHODRÁMA

Gyermekpszichológia, serdülők és fiatal felnőttek terápiája, pszichológiai tanácsadás. 
Felnőtt pszichológiai tanácsadás.


Gyermekpszichodráma (játékdráma) csoportok Budapesten, a XVI. kerületben, óvodásoknak, kisiskolásoknak, kiskamaszoknak. 

Budapest, XVI. kerületben, családias környezetben várják szakképzett pszichológusaink a jelentezéseket.Aktuális információk:

Jelenleg nem tudunk gyermekpszichodráma csoportjainkba új jelentkezőt fogadni. A 2024/2025-ös tanévben indítunk új csoportokat, amire a jelentkezéseket augusztustól várjuk. A következő tanévben  induló csoportokkal kapcsolatos aktuális tájékoztatást a jelentkezések előtt megtalálják a weblapunkon.

Gyermekpszichodráma csoportba jelentkezés menete:

A gyermekpszichodráma csoportokra jelentkezni lehet Gachályi Örsné és Koósné Varga Mária csoportvezető kollégáknál emailben (nemethv22@gmail.com, koosnevargamaria@gmail.com). Kérjük a jelentkezésnél a gyermek teljes nevét, életkorát, osztályfokát és intézményének nevét is feltüntetni, néhány szóban kifejteni, hogy miben kérnék a segítségünket. 

A csoportjainkat nagycsoportos óvodás, kisiskolás és kiskamasz korosztálynak indítjuk. Hetente egy alkalommal találkozunk a gyerekekkel, kedd vagy csütörtök délutáni időpontokban, a foglalkozások 60 percesek. A foglalkozások kettős vezetésűek, szakképzett pszichológusok vezetik. A gyermekpszichodráma csoportfolyamat teljes tanéven keresztül zajlik. A csoportokat októberben indítjuk és -májusig tart. (28 alkalom).

A csoportba kerülés előtt konzultálunk a szülőkkel, és megismerkedünk a gyermekekkel.

A csoportokat életkorok szerint és szakmai szempotokat figyelembe véve alakítjuk ki. A csoport maximális létszáma: 6-7 fő. 

A gyermekpszichodráma csoportokat vezető szakemberek: 

Gachályi Örsné Németh Viktória: email: nemethv22@gmail.com, tel.: +36-70-636-7866 

Koósné Varga Mária: email: koosnevargamaria@gmail.com, tel.: +36-20-925-1145 

Foglalkozások helye:

HumanPont Rendelő: Budapest XVI. kerület, Kossuth L. u. 84. Emelet.

Gyermekpszichodráma módszer:

A gyermekpszichodráma (játékdráma, mesedráma) terápiás célokra kifejlesztett drámajátékon alapuló csoportmódszer. A foglalkozásokon a gyermekek saját meséket, történeteket játszanak el jelmezekbe bújva. A módszer lehetőséget nyújthat a legkülönfélébb pszichés problémák, szorongás, stressz, pszichoszomatikus tünetek, beilleszkedési és magatartási problémák kezelésében, személyiségfejlesztő hatása van. A gyermekpszichodráma csoport fontos megtartó közeg lehet krízishelyzetek (pl. válás, gyász, kiközösítés) esetén. Az individuálpszichológiai szemléletnek megfelelően a gyermekek folyamatos önteremtő, öngyógyító törekvését, a közösségérzés kialakulását támogatjuk a terápiás folyamatban. Együttműködésre, egymás elfogadására, megértésére törekszünk.

        Pszichológusok:
  • Koósné Varga Mária, gyermek-és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, individuálpszichológiai módszerspecifikus végzettség, komplex integratív gyermekterapeuta mószerspecifikus képzettség, gyógypedagógus. EMDR terapeuta jelölt.
  • Gachályi Örsné Németh Viktória, gyermek-és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő terapeuta 

Koósné Varga Mária

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, individuálpszichológiai módszerspecifikus végzettség, komplex integratív gyermekterapeuta képzettség, gyógypedagógus. Jelenleg EMDR terápiában képződöm.

Vállalok:
Gyermekterápia, serdülők -és  fiatal felnőttek terápiája, tanácsadás szülőknek, gyermekpszichodráma csoportok.
Felnőtteknek pszichológiai tanácsadás, önismereti munka, traumafeldolgozás.

A pszichológiai terápiás munkám során integratív szemléletben dolgozom, többféle módszert alkalmazok (pl. játékterápia, bábterápia, mesék, művészetterápia, imaginatív tecnikák (KIP), viselkedésterápia). Kognitív viselkedésterápia/CBT, EMDR trauma terápia 1-2. szupervízió mellett.

Helye: HumanPont, Budapest, XVI.kerület, Kossuth L. u. 84. Emelet.

Időpontegyeztetés: telefon: 06-20-9251-145, email: koosnevargamaria@gmail.com

Árak:
13000-15000 Ft/alkalom/45-50perc

Végzettségek, szakmai képzések:
Gyermek-és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (SOTE ÁOK, 2016)
Pedagógiai szakpszichológus (ELTE BTK, 2003)
Pszichológus (ELTE BTK, 1995)
Oligofrénpedagógiai-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1990)
EMDR I-II. szintű tréning (felnőtt), 2022-2023. (Magyar EMDR Intézet szervezésében). Az EMDR módszert a traumatikus élmények következtében kialakult lelki problémák kezelésére dolgozták ki.
D. Laliotis: Kötődési sebek gyógyítása és az én újjáépítése, EMDR-haladó képzés (2024.)
Gyermek és serdülő EMDR képzés, Kim Lerouge-I-II. szint (2023., 2024.)
Individuálpszichológiai módszerspecifikus képzettség: individuálpszichológiai szemléletű alapterápiák, játékterápia, bábterápia, játékdráma csoportok vezetése (Magyar Individuálpszichológiai Egyesület, 2009)
Komplex Integratív Gyermekterapeuta módszerspecifikus képzés (MAKOMP, 2020)
Dr. Gőbel Orsolya: Szocioemocionális Pedagógiai Terápia, "Varázsjáték" tanfolyam (2019-2020)
Winnicott firkarajz (Dr. Virág Teréz, 1995)

Munkatapasztalat:
Munkatapasztalataimat a magánrendelés mellett pedagógiai szakszolgálatnál és nevelési és oktatási intézmények keretei között szereztem. A magánrendelőben gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek terápiája mellett felnőttekkel is szívesen dolgozom. Gyermekpszichodráma csoportokat különböző korosztályban 2001 óta vezetek.
A szakszolgálatnál egyéni és csoportos pszichológiai terápiákat és szakértői bizottsági tevékenységet végeztem. Dolgoztam óvoda-és iskolapszichológusként, hagyományos tantervű intézményekben és EGYMI-ben. Pszichológusi tevékenységem a fiatalabb korosztály mellett kiterjedt a családok, szülők, pedagógusok pszichológiai támogatására, mentálhigiénes megsegítésére. A pályám kezdetén gyógypedagógusként tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálatát és fejlesztését végeztem. A korai fejlesztésben két évig dolgoztam pszichológusként.  Tanulmányaimat jelenleg a traumaterápia területén folytatom.

Egyesületi Tagság:
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE)
Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület (MAKOMP)
Magyar EMDR Egyesület
Kende Hanna Egyesület

Gachályi Örsné Németh Viktória


gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő terapeuta 

⦁ 1998-ban végeztem az ELTE pszichológia szakán. Klinikai és Mentálhigiéniai Gyermek-és Ifjúsági Szakpszichológusi címemet 2000-ben szereztem meg. Jelenleg az ISZCSK képzés befejező szakaszában tartok.

⦁ Pszichológusi munkámat a gyermekvédelem területén kezdtem. Itt találkoztam először a gyermekpszichodráma módszerével. Állami gondozott gyerekek pszichológiai megsegítése során megtapasztalhattam az individuálpszichológiai alapokon nyugvó, a dramatikus játék szimbolikus nyelvét használó csoportmódszer nagyfokú hatékonyságát. Azóta rendszeresen veszek részt gyermekdráma csoportok tartásában.

⦁ Szakmai tapasztalataim nagy részét egy budapesti Pedagógiai Szakszolgálatban (Nevelési Tanácsadó) szereztem, mind a mai napig szülőkonzultációt, nevelési tanácsadást folytatok, diagnosztikai és terápiás munkát végzek. Tagja vagyok az intézmény korai fejlesztő munkacsoportjának, ahol a korai intervenció pszichológiai feladatait látom el (diagnosztikai munka, szülői támogatás, traumafeldolgozás)

⦁ Integratív szemléletben gondolkodom és dolgozom. Elvégeztem az inividuálpszichológiai alapterápiás képzést, képződtem játékterápiában, bábterápiában, egyéni és csoportos kognitív- viselkedésterápiás technikákban.

⦁ Munkám során leginkább a következő pszichés nehézségekben nyújtok segítséget: csecsemő és kisgyermekkori viselkedésszabályozási nehézség, zavarok (excesszív sírás, krónikus nyugtalanság, alvásproblémák, táplálkozási-gyarapodási nehézségek, kapcsolati nehézségek, túlzott dacosság, szeparációs szorongás, dühkezelési problémák stb), óvodás kortól serdülőkorig szorongásos zavarok, magatartás-és beilleszkedési nehézségek, pszichoszomatikus panaszok, funkciózavarok (pl.: enurezis, székelési problémák, alvászavar).

⦁ HumanPont Rendelő (1161 Budapest, Kossuth L. u. 84.): Óvodás, kisiskolás és kiskamasz pszichodráma csoportok tartása.
A-Hely Rendelő (1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 6.): Kisdedkortól serdülőkorig átívelően szülőkonzultáció, pszichológiai tanácsadás és terápiás munka.

Elérhetőségem:
e-mail: nemethv22@gmail.com 
06-70-636-7866

Kapcsolat

Cím:

1161 Budapest, Kossuth L. u. 84. Emelet.

Szakembereink:

Gachályi Örsné Németh Viktória
email: nemethv22@gmail.com
tel.: +36-70-636-7866

Koósné Varga Mária 
email: koosnevargamaria@gmail.com
tel.: +36-20-925-1145ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Bevezető – általános tudnivalók és alapelvek

Az Adatkezelési Tájékoztató célja tájékoztatást adni a gyermekpszichodráma-játékdráma csoportba jelentkezők, valamint a www.gyermekdrama.hu honlap látogatói számára tevékenységünk során, ahhoz kapcsolódóan vagy más úton tudomásunkra jutó személyes adataik kezelésének elveiről és gyakorlatáról.

A személyes adatok kezelése során az alábbi alapelvek mentén járunk el:
A személyes adatok
a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon [nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés] („célhoz kötöttség”); c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). g. az Adatkezelő a fenti elvek megtartásáért felelős, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya

Az Adatkezelési Tájékoztató a fent említett és alább részletezett személyes adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza. Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, tájékoztat az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az
Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatására és adatkezeléseire, amely az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá eső honlapon található hivatkozás, link vezet. Az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget ezen szolgáltatásokra, tartalmakra, és adatkezelésekre. Ilyen esetekben kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott szolgáltatások és adatkezelések tekintetében.

Fogalmak:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbiak szerint értendők. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés korlátozását, megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- és képfelvétel készítése is. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. Az adatkezelés korlátozása és adatzárolás: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége.
Harmadik fél vagy harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes a d) adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), f) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása

(1) Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen a) az érintett részére a szükséges tájékoztatást lényegre törően és közérthetően teljesíti b) az érintett által benyújtott, jogai érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül írásban vagy elektronikus benyújtás esetén elektronikus formában megválaszolja. (2) Az adatkezelő az érintett jogainak érvényesüléséért végzett feladatait ingyenesen látja el az alábbi esetek kivételével: ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be és kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi. Az adatkezelő az érintettől követelheti ezen jogszerűen mellőzött, ismételt kérelem teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeinek megtérítését.
(3) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja a) az adatkezelő és -ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó -megnevezését és elérhetőségeit, b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, c) a tervezett adatkezelés célját és d) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését Valamint ezzel egyidejűleg tájékoztatást ad az érintettnek a) az adatkezelés jogalapjáról b) arról, hogy a személyes adatait adatkezelő kezeli-e vagy a megbízásából, illetve rendelkezése alapján adatfeldolgozó kezeli-e, c) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, d) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek -ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket -köréről, e) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és f) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. (4) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, illetve megtagadhatja, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások -így különösen a büntetőeljárás -hatékony és eredményes lefolytatásának, b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének, c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának, d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához. Ez esetben az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, amennyiben ezt nem zárja ki a fenti (3) bekezdésben felsorolt indokok valamelyike, b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (5)A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat -különösen az érintett kérelmére haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).
Mentesül az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg. (6) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (7) Az adatok törléséhez való jog érvényesülése érdekében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a) d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték; d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; e) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekek számára nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a (7) a)-e) pontok értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az adatok törlésére és a nyilvánosságra hozott adatok törlésére vonatkozó fenti szabályozás nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ez valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (8) Az adathordozhatósághoz való jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amely teljesítéséhez vagy megkötéséhez az adatszolgáltatás szükséges és a szerződésben legalább az egyik fél érintett; és a) b)az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozás joga nem sértheti az érintett törléshez való jogának gyakorlását. Az adathordozás joga nem alkalmazható közérdekű adatkezelés, vagy ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozás jogának gyakorlása nem sértheti mások jogait és szabadságát. (9) Az adatkezelés ellen az érintettnek joga van tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. E jogáról az érintettet legkésőbb a vele való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (10) A jogorvoslathoz való jog értelmében az érintett bármikor bírósághoz fordulhat jogainak érvényesítése érdekében. Annak bizonyítása, hogy az adatkezelés jogszerűen történt, az adatkezelőt terheli.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. b. Postacím: 1530 Budapest, f. 5. c. Telefon: 06 -1- 391-1400 d. Telefax: 06-1-391-1410 e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat első sorban az érintett hozzájárulásával kezelhető. Az érintett hozzájárulását az Adatkezelő köteles igazolni, kétség esetén vélelmezni kell, hogy az hozzájárulást az érintett nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Amennyiben az érintett hozzájárulását más nyilatkozatokkal együtt adja meg, úgy a hozzájárulást a más nyilatkozatoktól jól elkülöníthetően kell előadni, érthető és könnyed formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az adatkezelés folytatható, ha van olyan más adatkezelési jogalap, amely az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelést is lehetővé teszi. A visszavonás lehetőségéről, illetve az egyéb adatkezelési jogalapokról az érintettet még a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatni kell.

Az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető személyes adat, ha: a. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; b. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; c. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; d. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; e. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A nem érintteti hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén is, kivéve, ha jogszabály az adatkezelés tekintetében a közérdek, nemzetbiztonság és egyéb kivételes tárgykörökre tekintettel eltérő szabályozást állapít meg, az adatkezelés tényétől tájékoztatni kell, és az adatkezelés folyamán a érintett jogainak aránytalan és szükségtelen veszélyeztetése, illetve
megsértése nélkül kell eljárni. Jelen szabályzat tekintetében jogszabály az Európai Unió jogi aktusa, valamint a nemzeti jogi normák.

Adatkezelő a pszichológusi tevékenység ellátása folyamán, amennyiben az érintett ügy megkívánja, különleges adatokat kezel. Különleges adat kezelése csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján történhet. Különleges adat kivételesen jogszabály alapján az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül is kezelhető. Adatkezelő tekintettel arra, hogy a különleges adatokat olyan szerződés teljesítése érdekében kezeli, amelyben az érintett az egyik fél, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, azokat jogosult, illetve a pszichológusi tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályok és kamarai szabályzatok alapján köteles, a jogi igény érvényesítése érdekében az érintett hozzájárulása nélkül is megőrizni. 14 éven aluli gyermek esetében az adatkezeléshez való hozzájárulást kizárólag törvényes képviselője (szülője, gyámja) adhatja meg. Cselekvőképességet kizáró gondnokság, vagy a személyes adatairól való rendelkezés jogára tekintettel cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy helyett a hozzájárulást kizárólag törvényes képviselője (gondnoka) adhatja meg. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek, gondnokoltak személyes adatait nem kerülnek rögzítésre. Jogszabály közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e rendeletnek. Ebben az esetben az érintetthez vissza nem követhető adatokat, mint álnevesített adatokat kezelheti a továbbiakban.

Az adatkezelők adatai:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szempontjából adatkezelőként eljárnak gyermekpszichodráma-játékdráma csoportok vezetői („adatkezelő”).

Koósné Varga Mária pszichológus egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 19606178, adószám: 60260200-1-42)

Gachályi Örsné Németh Viktória pszichológus egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 50972364, adószám: 67935552-1-43,)

Nagy Éva pszichológus egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 35301110, adószám: 76859366-1-42)

A www.gyermekdrama.hu honlap kapcsán adatkezelőként eljáró személy:

Koósné Varga Mária pszichológus egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 19606178, adószám: 60260200-1-42)A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

Személyes adatok:

Személyes adatot csak meghatározott cél érdekében lehet kezelni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatokat az adatkezelő elsősorban papíron veszi fel, az alább felsoroltak közül az utolsó kivételével (a foglalkozások, konzultációk írásos jegyzetei) az első beszélgetésen.

A gyermekpszichodráma-játékdráma csoporttal kapcsolatban kezelt és önkéntesen szolgáltatott adatok köre és az adatkezelés célja az alábbiakban látható.

Rögzített adat Adatkezelés célja Gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme és ha ettől eltér: tartózkodási helye Azonosítás. Édesanya neve, lakcíme és ha ettől eltér: tartózkodási helye Azonosítás, kapcsolattartás Törvényes képviselő(k) neve(i) Azonosítás, kapcsolattartás Szülő elérhetősége: telefonszám és e-mail cím Kapcsolattartás, számlázás. Alternatív elérhetőség Kapcsolatfelvétel a szülő(k) elérhetőségének korlátozottsága esetén. A foglalkozások, konzultációk írásos összefoglaló jegyzetei A gyermekdráma-játékdráma foglalkozáshoz kapcsolódóan pszichológiai szolgáltatás teljesítése.

Egyéb adatok:

Az Adatkezelő, ha tevékenységi köre megkívánja, más adatok gyűjtését és kezelését is elrendelheti. Ebben az esetben Adatkezelő a célt és a gyűjtendő adatok körét belső döntéssel határozza meg. Az erre vonatkozó döntést az érintettel köteles közölni.

Az adatkezelő az adatokat a gyermekdráma-játékdráma foglalkozások helyszínén, elzárva tárolja. Az adatok tárolásának időtartama (amennyiben azt az érintett törlésre irányuló kérelme vagy törvény, jogszabály, hatóság másként nem rendeli el) az adatok keletkezésétől számított öt év.

A www.gyermekdrama.hu honlaphoz kapcsolódó adatok:

A fenti honlap felkeresése esetén előfordulhat, hogy cookie-k azaz sütik vagy más technológiák kerülnek felhasználásra a honlap-látogató böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A sütik feladata, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a
későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A feltétlenül szükséges cookie-k azaz sütik, úgynevezett „session cookie”-k, munkamenetsütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások esetlegesen nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Amennyiben a honlap látogatója nem szeretné, hogy a honlap sütiket használjon, úgy azt a saját böngészőjében tudja beállítani.

Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre:

A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden – az érintettel folytatott pszichológiai munka során tudomására jutott személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség az érintettel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az érintett személyes adatai továbbíthatók harmadik félnek az alábbi esetekben: a) az érintett ehhez beleegyezését adja b) az adatkezelőt erre jogszabály kötelezi c) harmadik személy védelme ezt szükségessé teszi. Az adatkezelő az érintettet az adattovábbításról, a továbbított adatok köréről, a címzettről tájékoztatja, kivéve ha jogszabályban nevesített érdek (pl. nyomozás eredményessége) megkívánja, hogy ez a tájékoztatás ne történjen meg.

Az Adatkezelő a pszichológiai szolgáltatás ellátása keretében időnként együtt működik átlátható módon dolgozó harmadik személyekkel (pl. iskolapszichológussal, pedagógussal, szupervízorral). Amennyiben a pszichológiai szolgáltatás azt kívánná, hogy konzultáció érdekében ilyen harmadik személy kerülne bevonásra, és ennek keretében harmadik személy részére adatok kerülnének átadásra, erről az érintettet haladéktalanul értesíti. Konzultációba közreműködőként csak olyan személy vonható be, és személyes adat részére csak akkor adható ki, hogy vállalja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályoknak, illetve az orvosi titoknak megfelelően kezeli.

Adatvédelmi incidens

Az adatkezelő legnagyobb odafigyelése, gondossága mellett is előfordulhat, hogy az érintettet személyes adataival kapcsolatos sérelem éri. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő legkésőbb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha valószínűsíthető, hogy az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal az érintettek jogainak sérülésére. Ha az adatkezelő bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.
A bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő a.) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve -ha lehetséges -az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét, b.) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól, c.) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és d.) ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett -az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb -intézkedéseket. Ha ezen információk valamelyike a bejelentés időpontjában nem áll az adatkezelő rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést annak benyújtását követően utólag -az információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul -kiegészíti. Bejelentési kötelezettségét az adatkezelő -a minősített adatot tartalmazó bejelentés kivételével -a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen teljesíti.

Zárás

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi jogi és szakmai dokumentumokra épülve készült: a.) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) A rendelet teljes szövege megtekinthető az alábbi linken: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU (Utolsó letöltés ideje 2018-08-26). b.) 2011.évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A törvény szövege megtekinthető: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wpcontent/uploads/Infotv.m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s07.27..pdf (Utolsó letöltés ideje 2018-08-26 ). c.) Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, mely megtekinthető a következő linken: http://pszichoerdek.hu/Egyes%C3%BClet/Etikai%20K%C3%B3dex/mpt_szek2004.p df (Utolsó letöltés: 2018-08-26).

Bármely, az Adatkezelési Tájékoztatóban nem részletezett kérdésben ezen fenti szabályozási dokumentumok irányadók.Budapest, 2018.05.25.


A gyermekdrama.hu weblap készítője: Laczkó Attila web developer (DUF).
Kontakt: +36-30-312-5308